Kallelse Årsmöte 2023

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN APOLLOFJÄRILEN KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Samfällighetsföreningen Apollofjärilen till ordinarie årsstämma 2023 LOKAL:       Verdandigården, Ollonstigen Sylte DATUM:      Måndag den 6 mars 2023 klockan 19.00 VÄLKOMNA Styrelsen Trollhättan 2023-02-09 Följande handlingar bifogas: * Förslag till dagordning * Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2022 * Förslag till budget 2023 *…

Continue reading

INFORMATION

Hej kära grannar i Apollofjärilens samfällighetsförening. Vi i styrelsen vill tacka för det gångna året och allas fina insatser vid våra städdagar och allas hjälp att hålla fint runt om på vårt område. Vi vill även passa på att påminna er om två saker inför jul och nyår. Vi i…

Continue reading