Allmän information

Information

  • Avläsning av energi- och vattenmätare

Avläsningarna görs automatiskt. Vid årsavläsningen den 1:a januari görs en årssammanställning. Verklig kostnad ställs då mot en budgeterade, som man betalt in via kvartalsavgiften. Detta visar då om man får pengar tillbaka eller behöver göra en fyllnadsinbetalning. Detta regleras på kvartalsavgift 2, 31:a mars. Mätarna är föreningens egendom och eventuella kostnader om en mätare behöver repareras eller bytas ut täcks av föreningen.

  • Laddboxar

Avläsningarna görs 4ggr/år av styrelsen. Faktureringsperioderna är December-Februari, Mars-Maj, Juni-Augusti, September-November.

Är ni intresserade av att köpa en laddbox till ert garage får ni kontakta styrelsen, kontaktperson är Johan Eng i hus 31. Det är inte tillåtet att installera laddbox på egen hand i garaget, utan den måste beställas via Apollofjärilens styrelse

  • TV – grundutbud Tele2

Följande kanaler ingår i grundutbudet som ingår i kvartalsavgiften. Länk

Det går även se grundutbudet i Tele2 play appen. För mer info, Länk

  • Gröna tunnor för trädgårdskompost

Står vid den allmänna parkeringen. Observera, ej sten, jord och grus.

Sista tömning 2022 är 15 november och första tömning 2023 är någon gång under v13 eller v14.

  • Gräsklippning allmänna ytor

1 Curt Andersson

2 Sven Bjurbäck/Björn Gustafsson

3 Arne Gunnarsson/Davor Maslovski,

4. Linn Jacobsson

5 Sven Bjurbäck/Björn Gustafsson

6 Abbe Carlstein/Curt Andersson

Karta gräsklippningsområden

  • Sandning

Sandning utförs av en lantbrukare från Gärdhem.

  • Snöröjning

Samfälligheten har nu avtalat med en ny entreprenör, Supplier Partner AB, vilka kommer att ansvara för all snöröjning inom vårt område under kommande vintersäsong. Då en ny entreprenör tar över, kan det till en början naturligtvis uppstå frågor kring deras utförande av uppdraget, finns det frågor kring detta kontaktar ni styrelsen!

Om bilar står parkerade på gården vid snöfall kan de inte komma fram med sitt breda plogblad och då blir det ingen snöröjning utförd.

  • Styrelsen

Väljs av oss boende på årsstämman (en röst/hus).

Information om den aktuella styrelsen och dess utformning finns att tillgå på hemsidan och på våra anslagstavlor finns senaste styrelseprotokollet uppsatt. Tidigare protokoll finns på hemsidan.

  • Städdagar

Två städdagar, vår och höst och en städkväll i mitten av juni.

  • Städledare och område

Städansvarig övergripande

Linn Jacobsson Hus 66

Städledare,hus
Berörda hus.nr.
Område
Johan Eng, Hus 31
1-4, 31-37
A
Curt Andersson , Hus 7
5-12
B
Mattias Hagund, Hus 24
13-27

C

Göte Eriksson, Hus 42 
38-43
D
Leif Josefsson, Hus 52 
28-30, 52-56
E
Abbe Carlstein, Hus 49
44-51
F
Anders Lydahl, Hus 84
57-63, 84-90
G
Linn Jacobsson, Hus 66
64-83
H

Karta städområden

Vid Avflyttning från området kontaktas kassören, som gör sluträkningen av kvartalsavgift.

Comments are closed.