Grannsamverkan

Ett bra sätt att minska risken för inbrott och öka trygghet och trivsel i sitt bostadsområde är att starta grannsamverkan. Du får hjälp att komma igång och det är helt kostnadsfritt.

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

Har du frågor om vårt grannsamverkansområde – kontakta Kicki Johansson Frisk, Hus 85.

Bakgrund

Varje år drabbas allt för många familjer av inbrott i sina bostäder. Mer än hälften av dessa sker i villor. Ett sätt att minska risken att bli utsatt för brott är att starta upp grannsamverkan i ditt eget bostadsområde.

Trollhättans Stad har prioriterat trygghetsfrågorna och handlingsplanen för det brottsförebyggandearbetet i kommunen är inriktad på samverkan med frivilliga organisationer för att skapa trygghet i kommunen.

I Trollhättan finns det för närvarande cirka 150 områden med Grannsamverkan mot brott.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Detta uppnås genom det sociala nätverk som skapas av de boende med syfte att samarbeta, stödja och hjälpa varandra.

Vad kan jag göra själv?

 • Använda godkända lås. Många inbrott sker via altan- eller källardörr
 • Koppla rörelsedetektorer till ytterlampor
 • Skaffa timer som tänder och släcker inomhusbelysning
 • Installera fönsterlås, även till källarfönster
 • Installera larm
 • Klippa ner häckar och skymmande vegetation så att det blir bättre insyn i trädgården
 • Låt leksaker ligga i trädgården som om någon just varit där och snart kommer tillbaka
 • Låt tvätt hänga kvar på torkvindan
 • Låt köket se ut som om du bara är tillfälligt borta. Låt lite saker stå framme
 • Vidarekoppla telefonen. Ha inget meddelande på telefonsvararen som säger att du inte är hemma.

Vad kan jag be grannen göra när jag är bortrest?

 • Ta in posten
 • Lägga sopor i sopkärlet
 • Klippa gräsmattan på sommaren eller skotta bort snö på vintern
 • Parkera sin bil på min uppfart eller parkeringsplats
 • Tända och släcka lampor
 • Vattna blommor
 • Dra upp och ner persienner
 • Anteckna registreringsnummer på misstänkta bilar som kör runt i området
 • Gå en runda runt huset och kolla
 • Hänga tvätt på torkvindan

Comments are closed.