Styrelsen

Hej!

Vi finns till för gårdens bästa! Ta gärna kontakt med oss!

Ordförande:Curt Andersson, Hus 7
curt.o.andersson@gmail.com  
Vice ordförande:  Linn Jacobsson,Hus 66
linn.jacobsson73@outlook.com
Sekreterare:  Fredrik Pettersson, Hus 22
fredrikpettersson_@live.se
Ledamot:  Carl Albert Carlstein, Hus 49
Ledamot:  Johan Eng, Hus 31
johan.eng@familjeneng.se
Suppleant:  Joseph Hasselmark, Hus 67
Suppleant:  Ingela Nilsson, Hus 79
Revisorer:  Alf Johansson, Hus 27
Monica Nissinen, Hus 21  
Vaktmästare:  Björn Gustavsson, Hus 11
Sven Bjurbäck, Hus 19
Heikki Nissinen, Hus 21
Valberedning:  Mattias Haglund, Hus 24
Conny Fagemo, Hus 20  
Adjungerande:  Emilians bokföringsbyrå
emilian.atanasiu@gmail.com

Comments are closed.