Julgranar

Vi samordnar detta och husägarna lägger som tidigare granarna vid båda infarterna. Föreningen kommer då att ombesörja så att granarna kommer till återvinningen, detta kommer att ske under vecka 3, därefter får varje husägare själv ordna detta!

Comments are closed.