Kallelse Årsmöte 2023

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN

APOLLOFJÄRILEN

KALLELSE

Härmed kallas medlemmarna i Samfällighetsföreningen Apollofjärilen

till ordinarie årsstämma 2023

LOKAL:       Verdandigården, Ollonstigen Sylte

DATUM:      Måndag den 6 mars 2023 klockan 19.00

VÄLKOMNA

Styrelsen

Trollhättan 2023-02-09

Följande handlingar bifogas:

* Förslag till dagordning

* Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2022

* Förslag till budget 2023

* Planerad och budgeterad underhållsplan

Comments are closed.