Kallelse Årsmöte 2023

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN APOLLOFJÄRILEN KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Samfällighetsföreningen Apollofjärilen till ordinarie årsstämma 2023 LOKAL:       Verdandigården, Ollonstigen Sylte DATUM:      Måndag den 6 mars 2023 klockan 19.00 VÄLKOMNA Styrelsen Trollhättan 2023-02-09 Följande handlingar bifogas: * Förslag till dagordning * Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2022 * Förslag till budget 2023 *…

Continue reading